Eén orgaandonor kan tot acht levens redden

Voortaan kan je je via je huisarts of thuis met je elektronische identiteitskaart laten registreren als orgaandonor. Tot nu toe was dat enkel mogelijk via het gemeentehuis. De uitgebreide …

Vzw Gial: oude PS-wijn in nieuwe zakken

Het auditrapport over de Brusselse vzw Gial moet worden vrijgegeven. Uit het rapport, dat uitlekte, blijken enkele zware misbruiken. Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche eist niet alleen …

Meer blauw op het web

Police-on-web heeft nood aan bijkomende investeringen en een uitgebreider aanbod. Dat is de conclusie van Kamerlid Brecht Vermeulen na de melding dat police-on-web in 2017 52 keer per dag werd …

Meer sancties voor wie niet naar werk zoekt

De VDAB sanctioneerde in 2017 5.089 werklozen meer dan in 2016. Een stijging van 55 procent. “Heel goede cijfers”, oordeelt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die in de stijging een cultuuromslag ziet …

Europa, hoe lang nog mag Spanje de mensenrechten schenden?

"Europa, hoe lang nog mag Spanje de mensenrechten schenden?", vraagt Europees Parlementslid Mark Demesmaeker zich af in een opiniestuk op hln.be. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft …

Al 43 gemeenten aan de slag met de jeugdmonitor

Al 43 gemeenten gingen aan de slag met de jeugdmonitor. De jeugdmonitor is een tool die lokale besturen helpt bij de peiling naar de noden van kinderen en jongeren in hun gemeente. Vlaams …